Siedziba Stowarzyszenia: H-1101 Budapest Hungária krt. 5-7. V. Ép. I. Lh. 4/1.
Adres pocztowy Stowarzyszenia: H-1101 Budapest Hungária krt. 5-7. V. Ép. I. Lh. 4/1.
Strona internetowa: www.wat-magiszterek.hu
Telefon: +36-1-261-3949; E:mail: vedegylet@wat-magiszterek.hu
   
 

 
Ostatnia aktualizacja:
27.11.2014.
 WSM WATW latach 1972-2002 studiowało na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej ponad 120 słuchaczy węgierskich a wśród nich 81 uzyskało tytuł magistra inżyniera cybernetyki. Po powrocie do kraju węgierscy absolwenci WAT-u stanowili znaczącą siłę intelektualną w pionie informatycznym Armii Węgierskiej. Ale z upływem czasu kontakty między nimi stały się coraz luźniejsze, wielu z nich opuściło szeregi mundurowych i próbowało swych sił w życiu cywilnym. Od pewnego czasu wyraćnie czuć było u każdego tęsknotę za dawnymi kolegami i za uczelnią, na której zdobywali wiedzę i gdzie spędzili lata młodości. Coraz częstsze stały się wyjazdy do Polski na spotkania z polskimi kolegami, jak również ponowiły się kontakty z absolwentami węgierskimi. Ten naturalny proces zbliżania się do siebie został przyspieszony jesienią 2005 roku przez tragiczne i smutne wydarzenie. Nagła śmierć jednego z naszych kolegów uprzytomniła nam wszystkim, ze należymy do tej samej rodziny i warto pielęgnować nasz związek, utrwalać kontakty a gdy zachodzi potrzeba pomagać sobie nawzajem. Wtedy narodziła się myśl założenia organizacji cywilnej, która by - dawała prawne ramy naszym dążeniom.


Tekst: Péter Szabó (W-74)

Skok do góry strony

 

 


Spotkanie grupy V-76 w Krakowie

 Strona Internetowa WAT:
Dla absolwentów /Stowarzyszenia