Siedziba Stowarzyszenia: H-1044 Budapest Hungária krt. 5-7. V. Ép. I. Lh. 4/1.
Adres pocztowy Stowarzyszenia: H-1044 Budapest Hungária krt. 5-7. V. Ép. I. Lh. 4/1.
Strona internetowa: www.wat-magiszterek.hu
Telefon: +36-1-261-3949; E:mail: vedegylet@wat-magiszterek.hu
   
 
 
Ostatnia aktualizacja:
06.04.2011.

 


Kapituła Godno¶ci Honorowych WAT na wniosek gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunty Mierczyka Rektora-Komendanta WAT odznyczyła Stowarzyszenie


Złotym Medalem za Zasługi dla Wojskowej Akademii Technicznej.

Skok do góry strony