Tisztelt Egyesületi Tagok és Szimpatizánsok!

Az egyesület a 2021. évi Beszámoló Közgyűlését 2022. 05. 18-án a Budapest Hungária körút 5-7. alatti Bem Klubban megtartotta.


A közgyűlés a tervezett napirend szerint zajlott le

1. Beszámoló az Egyesület 2021. évi munkájáról
2. Az Egyesület 2021. évi pénzügyi jelentése, tájékoztató az 1%-ról
3. Vita az 1. és 2. napirendi pontról, szavazás
4. 2022. évi munkaterv ismertetése, vita, szavazás
5. 2022. évi pénzügyi terv ismertetése, döntés a tagdíj mértékéről, vita, szavazás
6. Az elnökség kiegészítése 1 fővel
7. Egyéb