WAT alapításának 70. évfordulója

Az egyesület elnöke meghívást kapott a WAT alapításának 70. évfordulója alkalmából, november 29-én, a Podchorąży Napon szervezett központi ünnepségre az akadémia rektor-parancsnokától.

Sajnos a COVID-19 negyedik hullámának az előszele már erősen feltételessé tette a kiutazást, de végül Balogh János elnök és Kondákor Csaba egyesületi tag ki tudott utazni és képviselte egyesületet a rendezvényen

Az ünnepséget megelőző napon november 28-án az egyesület nevében, szomorú kötelességüknek tettek eleget, azzal, hogy személyesen elvitték az emlékezés koszorúit és mécsest gyújtottak két szeretett és tisztelt halottunk sírjánál Varsóban. A Wolai Temetőben Tátrai István (V-76 csoport pk. ), a Powązki Katonai Temetőben pedig pani Maria Litwińska néhai lengyel tanárnőnk sírját keresték fel, akiket sajnos utolsó útjukon nem tudtunk elkísérni.A november 29-ei központi ünnepségen korábbi egyesületi felkerésünkre és az akadémia rektor-parancsnokának meghívására Kovács Orsolya nagykövet asszony és Szabó József ezredes úr, katonai attasé is részt vettek. A hivatalos ünnepség keretében a megnyitó és a rektor úr ünnepi beszéde után Kovács Orsolya nagykövet asszony kapott szót. Nagykövet asszony lengyel nyelven köszöntötte az ünnepség résztvevőit, majd lengyelül felolvasta Szabó István honvédelmi államtitkár úr köszöntő levelét, melyet utána átadott Przemysław Wachulak ezredes úrnak, a WAT rektor-parancsnokának. Ezt követően került sor az egyesületünk által még 2020-ban kezdeményezett és a honvédelmi miniszter úr által adományozott Honvédelemért kitüntető cím I. fokozatának átadására dr. hab. Kazimierz Worwa professzor úr részére, aki jelenleg a WAT oktatásért felelős rektor-helyettese. Az előző ciklusban ő volt a Kibernetika Kar dékánja. Kitüntetését egyesületünk az egyesületünk céljai megvalósítása érdekében huzamos időn át végzett támogatása elismeréseként kezdeményezte a honvédelmi miniszter úrnál. Az ünnepi átadást hosszú ideig a COVID-19 járvány okán bevezetett megszorítások miatt elmaradó intézményi ünnepségek, valamint Worwa professzor úr hosszabb ideig tartó gyógykezelése okozta.

Ez az alkalom mindnyájunk legnagyobb megelégedésére, igazán ünnepi keretet adott az elismerés átadására, hiszen a WAT vezetésének, és a 70. évforduló alkalmából rendezett - a lengyel Honvédelmi és az Oktatási Minisztériumból, számos kiemelt társ fegyveres állami oktatási intézménytől – központi ünnepségre érkezett több neves meghívott vendég, valamint az akadémia személyi állományát képviselő széles akadémiai közösség előtt került sor.

A központi ünnepséget követő fogadáson kaptak lehetőséget a gratulációk átadására, akik a központi ünnepségen már nem jutottak közvetlenül szóhoz. Az egyesület nevében a gratuláló levelet, egy üveg egri vörös bor kíséretében Balogh János ezredes, az egyesület elnöke adta át, kihasználva a lehetőséget pár perc beszélgetésre is.

Először is sikerült megköszönni a meghívást, amivel úgy hisszük, immár sikerült tradíciót is teremteni, hiszen jelen voltunk az 50. és a 60. évfordulón is. Sikerült átadni az egyesület nevében legjobb kívánságainkat a katonai műszaki oktatás és tudományos kutatás terén végzett munkához, és nem utolsó sorban megköszönni az elhelyezést a „Hiltonban”.

Külön kellemes meglepetés, hogy a „Głos Akademicki” egy interjút és több magyar vonatkozású képet is megjelentetett a különszámában.